Η Εταιρεία

Η Air Technica συστήματα κλιματισμού, ιδρύθηκε το 1989 με αντικείμενο την κατασκευή κλιματιστικών μηχανημάτων. Η πείρα που αποκτήθηκε με την πάροδο του χρόνου μας επιτρέπει να προτείνουμε την καλύτερη δυνατή λύση στις ανάγκες κλιματισμού που έχει ο χώρος σας.

Η τεχνογνωσία μας στα συστήματα κλιματισμού, αποτελεί εγγύηση μιας αξιόπιστης τεχνικά και συμφέρουσας οικονομικά λύσης.

Η μελέτη και άριστη εγκατάσταση του συστήματος κλιματισμού και η συνεχής εξυπηρέτηση και τεχνική υποστήριξη αποτελεί ιδανική λύση στις ανάγκες σας για κλιματισμό.