Υπηρεσίες

 • Συντήρηση
  Η τακτική (ετήσια) συντήρηση των κλιματιστικών σας από εξειδικευμένο προσωπικό, έχει άμεση σχέση τόσο με την υγεία σας όσο και με την καλή λειτουργία των μονάδων, πρόληψη βλαβών και αποτελεσματικότερη απόδοση. Με την τακτική συντήρηση το μηχάνημά σας αποδίδει καλύτερα καθώς γίνεται χημικός καθορισμός των στοιχείων, έλεγχος των πιέσεων, συμπλήρωση φρέον, έλεγχος και καθαρισμός αποχετεύσεων, έλεγχος αυτοματισμών και καθαρισμός φίλτρων για την απομάκρυνση παθογόνων οργανισμών. Τα συμβόλαια συντήρησης είναι η πιο συμφέρουσα λύση με πολλά πλεονεκτήματα, ιδιαίτερα σε εταιρίες με μεγάλο αριθμό κλιματιστικών μονάδων.
 • Έλεγχος χώρου - Μελέτη εγκατάστασης
  Το ειδικευμένο προσωπικό μας, έχει τη δυνατότητα να ελέγξει το χώρο σας και να προτείνει συμφέρουσες, αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις, για την κάλυψη των αναγκών σας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
 • Εγκαταστάσεις
  Το έμπειρο τεχνικό προσωπικό μας αναλαμβάνει παντός τύπου εγκατάσταση - οικιακών, επαγγελματικών και βιομηχανικών κλιματιστικών μονάδων (τοίχου, δαπέδου, ντουλάπες, καναλάτα, ψύκτες κλπ) στα πλαίσια προδιαγραφών ποιότητας και ασφάλειας. Η εταιρεία καλύπτει πλήρως την ηλεκτρολογική εγκατάσταση που χρειάζεται κάθε σύστημα κλιματισμού.
 • Επισκευές
  Το τεχνικό προσωπικό μας εφοδιασμένο με τον πιο πρόσφατο τεχνολογικό εξοπλισμό, έχει τη δυνατότητα να διαγνώσει και να αντιμετωπίσει κάθε είδους βλάβη σε κάθε τύπου και εταιρίας κλιματιστικό μηχάνημα.